» Новости » Скасування з працівником трудового договору

Скасування з працівником трудового договору

Скасування з працівником трудового договоруЧи можна звільнити співробітника якщо в останній робочий день, співробітник приніс відкритий лікарняний лист? Ситуація не проста,и далеко не тривіальна, так що будемо розбиратися поступово.

Лікарняний лист або лист непрацездатності – це багатофункційний документ, котрий вважаться підставою для тимчасовогоусунення робітника від роботи у зв’язку з непрацездатністю и матеріальним забезпеченням застрахованої особи у випадку тимчасової непрацездатності, вагітності та пологах.

Лікарняний лист має дві дати, дата відкриття и дату закриття. Якщо робітник приніс в останній робочий день перед звільненням відкритий лікарняний лист, це означає — що робітник знаходиться на лікарняному и вважається непрацездатним. И якщо питання стоїть про звільнення працівника,то згідно діючого КЗоТ ст. 38,робітник може бути звільнений тільки на підставі власної ініціативи. И КЗоТ ст.40 категорично забороняє звільнити співробітника з ініціативи власника або уповноваженого ним підрозділу.

Також звертаємо Вашу увагу на всім відому ст. КЗоТ 36, де звільнення працівника здійснюється по домовленості сторін, тільки якщо така домовленість існує.

У нас як раз саме той випадок,коли у працівника на руках відкритий лікарняний листи і звільнення працівника із ініціативи власника або уповноваженого ним підрозділу буде вважатися незаконним. !!!

Висновок : Так що ,у такому випадку , власники підприємств , вгамуйте свої емоції и дочекайтеся коли працівник принесе закритий лікарняний лист або коли працівник сам попросить звільнення вказавши причини , які перераховані в КЗоТ ст.38.

У випадку порушень КЗоТ ст.36,ст.38, ст.39, ст.40, вирішення суперечностей буде здійснюватися у судовому порядку.

Тепер детально розглянемо статті КЗоТ:

Ст. 38 — / Розірвання трудового договору укладеного на невизначений строк із ініціативи працівника/

Щоб розірвати трудову домовленість з власної ініціативи, робітник повинен :

— попередити власника або уповноваж енний ним підрозділ за два тижні у письмовій формі, інакше кажучи, працівник має написати заяву про звільнення.

— якщо працівник не може виконувати свої обов’язки з причини( вступу до вищого навчального закладу,переїзду на нове місце проживання, переведення чоловіка або дружини в іншу місцевість, вихід на пенсію, присвоєння 1-ої групи інвалідності, прийняття на іншу роботу за конкурсом, та з інших поважних причин).У такому разі, власник або уповноважений ним підрозділ забов ‘язаний скасувати трудовий договір у строк який просить працівник.

И знову виключення мають місце:

Якщо працівник після закінчення строку попередження ( який становить 2 тижня)не звільнив робоче місце і не вимагає розторгнення трудового договору. Власник не має права звільнити працівника за поданою раніше заявою на звільнення. Крім випадку,якщо на місце звільняючого ся працівника вже не запросили іншу людину,котрій не можливо відмовити у підписанні трудового договору.

-Згідно цієї ж ст.38 Працівник має право у визнач енний ним термін розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо власник або уповноваж енний ним підрозділ порушує трудове законодавство ,умови колективного та трудового договору.

КЗоТ ст.39 / Розірвання строкового трудового договору із ініціативи працівника/

Строковий трудовий договір згідно ст.23 п.2 та 3 підлягає розторгненню за бажанням працівника у випадку його хвороби або інвалідності,котрі перешкоджають виконанню обов’язків з а договором праці. У випадку порушень власником або уповноваж енного ним підрозділом трудового законодавства, колективних і трудових договорів, працівник має право розірвати договір . Різноманітні суперечності про дострокове розірвання вирішуються у загальному порядку встановленого для розгляду трудових суперечностей.

КЗоТ ст. 40/ Розірвання трудового договору із ініціативи власника або уповноваж енного ним органу./

Трудовий договір, підписаний на невизначений строк, , а також строчний трудовий договір до закінчення строка його дії, можуть бути анульовані власником або уповноваженним ним підрозділом тільки у випадках :

1) Зміна в організації виробництва і праці, у тому числі ліквідації, реорганізації (банкрутства) або перепрофіліровання підприємства, скорочення чисельності або штату робітників;

2) Виявленна кваліфікаційна невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі згідно недостатньої кваліфікації або стану здоров ‘ я.

3) Систематичного невиконання робітником без поважних причин обов ‘ язків.

4) Прогули ( у тому числі відсутності на роботі без поважних причин більше 3-х годин на протязі робочого дня) без поважних причин.

5) Відсутності на робочому місці на протязі більше 4- х місяців підряд з причини тимчасової непрацездатності, не рахуючи відпусткипо вагітності і пологам, якщо законодавством не подовжено строк для збереження місця роботи (посади) при окремому виду захворюванні . За робітниками , які втратили працездатність з причин каліцтва на робочому місці або з причини професіонального захворювання, робоче місце ( посада) зберігається до одужання або отримання інвалідності.

6) Поновлення на робочому місці працівника,раніше виконуючого цю роботу.

7) Поява на роботі у нетверезому стані, або у стані наркотичного або токсичного сп’ яніння.

8) Скоєння на робочому місці розкрадання ( у тому числі незначного) майна власника.

Звільнення з згідно причин вказаних в пунктах 1,2 и 6 діючої статті, допускається ,якщо неможливо перевести працівника з його згоди на іншу роботу.